Acasă

Proiectul propus are ca obiectiv general creșterea capacității de cercetare-dezvoltare a unui IMM din sfera IT-ului care dorește să transpună în practică cercetările sale în vederea elaborării unor produse competitive, la nivelul cerinţelor internaţionale. Totodată proiectul contribuie la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, vector al dezvoltării şi al politicilor educaţionale pentru integrarea mijloacelor IT&C în sistemul de învăţământ şi în mediul de afaceri.

Implementarea acestui proiect va conduce la realizarea unui produs care să contribuie la creşterea accesului la informaţie bibliografică a mediului academic şi de învăţământ, a personalului angajat în întreprinderi şi a populaţiei interesate sa-şi îmbunătăţească nivelul de pregătire/cultură. Practic, la finalul acestui proiect, numeroase persoane implicate în dezvoltarea economică, atât din mediul academic cât şi din cel economic, vor dispune de un instrument modern care le va permite accesul rapid şi facil la cunoaştere, prin intermediul aplicaţiei software eBiblioPhil. Deoarece sumele ce trebuie investite în cercetare dezvoltare sunt extrem de mari, se poate afirma că proiectul va contribui la creşterea accesului întreprinderilor la CD&I.