Descriere proiect

Obiectivele proiectului

Creşterea competitivităţii economice a firmei S.C. SCREAM S.R.L., care prin continuarea activităţilor de cercetare-dezvoltare îşi va îmbunătăţi nivelul de pregătire al experţilor din firma şi va dispune de produse mai competitive pe piaţă. Activitatea de cercetare dezvoltare se va finaliza cu un produs ce are aplicativitate imediată în economie şi care va fi lansat cu numele eBiblioPhil.

Dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CD&I a S.C. SCREAM S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente de un înalt nivel tehnologic. Proiectul va determina dezvoltarea şi stabilizarea activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul firmei.

Îmbunătăţirea cooperării dintre firma şi instituţiile de învăţământ superior ce derulează activităţi de CD&I în sfera tehnologiei informaţiei, cooperare care sa conducă la rezultate aplicabile direct în economie. Proiectul se va realiza în colaborare cu personal de înaltă calificare care lucrează în învăţământul superior, iar activităţile de cercetare-dezvoltare se vor realiza la nivelul confluentei sistemului de cercetare universitară cu cele de cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală, prin întărirea relaţiilor între firmă şi instituţia de învăţământ superior.

Descriere proiect

Proiectul propus are ca obiectiv general creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare a unui IMM din sfera IT-ului care doreşte sa transpună în practica cercetările sale în vederea elaborării unor produse competitive, la nivelul cerinţelor internaţionale. Totodată proiectul contribuie la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, vector al dezvoltării şi al politicilor educaţionale pentru integrarea mijloacelor IT&C în sistemul de învăţământ şi în mediul de afaceri.

Implementarea acestui proiect va conduce la realizarea unui produs care să contribuie la creşterea accesului la informaţie bibliografică a mediului academic şi de învăţământ, a personalului angajat în întreprinderi şi a populaţiei interesate să-şi îmbunătăţească nivelul de pregătire/cultură. Practic, la finalul acestui proiect, numeroase persoane implicate în dezvoltarea economică, atât din mediul academic cât şi din cel economic, vor dispune de un instrument modern care le va permite accesul rapid şi facil la cunoaştere, prin intermediul aplicaţiei software eBiblioPhil. Deoarece sumele ce trebuie investite în cercetare dezvoltare sunt extrem de mari, se poate afirma că proiectul va contribui la creşterea accesului întreprinderilor la CD&I.