Specificaţii

Pachetul software eBiblioPhil include catalogul electronic, interfaţă pentru administrare şi multiple funcţionalităţi adresate bibliotecilor şi cititorilor înregistraţi la bibliotecă.
Caracteristicile catalogului eBiblioPhil:
• furnizarea de informaţii complexe către utilizatori în vederea unei informări corecte asupra datelor bibliografice prezente în bibliotecă virtuală;
• prezentarea informaţiei într-o formă uşor de receptat pentru diferitele tipuri de categorii de utilizatori şi crearea de fluxuri de lucru optime pentru utilizarea bibliotecii virtuale prin care să simplificăm accesul imediat la informaţia solicitată de utilizator;
• prezentarea resurselor bibliografice intr-un mediu virtual pentru accesibilitate şi popularizare;
• crearea unui motor de căutare optimizat care să ofere multiple modalităţi de regăsire şi explorare a tezaurului pus la dispoziţie de instituţiile implicate;
• prezentarea informaţiilor în conformitate cu standardele actuale;
• conectivitate şi interoperabilitate cu reţele de socializare şi aplicaţii software web cu utilizare largă;

Home eBiblioPhil

Home eBiblioPhil