Tabel Bibliotecari

Înregistrările vor fi afișate într-un tabel de administrare, funcționalitățile descrise pentru un astfel de tabel de regăsesc la secțiunea Table Management.

Tabelul de administrare al bibliotecarilor vă permite sortarea ascendentă și descendentă și căutarea rapidă după:

• bibliotecar;

• utilizator;

• categorie;

• cont activ;

• cont blocat;

• data expirării;

Buton Editeaza

La acționarea acestui buton ce apare pe fiecare linie din tabel se vor afișa informațiile unui bibliotecar, va fi posibilă și modificarea informațiilor bibliotecarului respectiv. (vezi fereastra de adăugare/modificare bibliotecar)

 

Adăugare/Modificare bibliotecar

Câmpurile obligatorii pentru a adăuga un bibliotecar sunt:
• utilizator;
• bibliotecar;

Calendar

Calendar

Câmpul bibliotecar va putea fi completat doar cu una din valorile sugerate de aplicație, valori ce se regăsesc în tabelul de administrare al bibliotecarilor.

Pentru un set de câmpuri configurate în aplicație sunt date liste de valori din care se poate alege o anumită valoare, câmpurile sunt: categoria utilizatorului, cont activ, cont blocat.

Valoarea pentru câmpul data expirării contului se vor selecta dintr-un obiect de tip calendar.

Datele bibliotecarilor sunt salvate în format Unimarc ceea ce ne permite adăugarea de noi câmpuri ori de câte ori va fi nevoie.

Adăugare După completarea câmpurilor obligatorii butonul Adaugă va putea fi acționat, dacă nu sunt completate câmpurile obligatorii butonul Adaugă va fi inactiv. La acționarea butonului adăugare, fereastra de adăugare/modificare bibliotecar se va închide automat și veți fi redirecționat către tabelul de administrare al bibliotecarilor, unde se va putea observa înregistrarea nou adăugată.
Buton Renunta Se poate renunța oricând la adăugarea sau la modificarea unui bibliotecar prin simpla acționare a butonului Renunță.
Buton Modifica La modificarea unui bibliotecar, sunt aceleași câmpuri obligatorii ca și la adăugare. Modificarea unui bibliotecar se face la acționarea butonului Modifică.
Tabel Bibliotecari

Tabel Bibliotecari

Adaugare Bibliotecar

Adaugare Bibliotecar

Adăugare/Modificare informații bibliotecar

Câmpurile obligatorii pentru a adăuga informații despre un bibliotecar sunt:

Adăugare Informații Bibliotecar

Adăugare Informații Bibliotecar

• CNP;
• nume prenume;
• data nașterii;
• număr contract;
• nivel pregătire;
• email;

Câmpul CNP este validat de o expresie iar dacă valoarea introdusă este corectă, câmpurile data nașterii și sex se vor completa automat. Câmpurile care vor mai fi validate de expresii sunt: serie și număr buletin, data nașterii, număr contract, email, data angajării.

Câmpurile CNP, serie și număr buletin trebuie să corespundă standardului românesc pentru informații de identificare personală.

În momentul completării anumitor câmpuri sunt sugerate valori care încep cu literele scrise, aceste câmpuri sunt: profesie, locul de muncă, instituție de învățământ, secție, an studii, ocupație, localitate, sector/județ, țară, cod poștal. De exemplu pentru câmpul localitate se introduce Baia, în lista de sugestii vor fi afişate valorile: Baia Mare, Baia Sprie, Baia Borșa.

Pentru un set de câmpuri configurate în aplicație sunt date liste de valori din care se poate alege o anumită valoare, câmpurile sunt: tip act identitate, cetățenie, naționalitate, stare civilă, nivel pregătire.

Valorile pentru câmpul data angajării se vor selecta dintr-un obiect de tip calendar.

Datele de informații despre bibliotecari sunt salvate în format Unimarc ceea ce ne permite adăugarea de noi câmpuri ori de câte ori va fi nevoie.

Adăugare După completarea câmpurilor obligatorii butonul Adaugă va putea fi acționat, dacă nu sunt completate câmpurile obligatorii butonul Adaugă va fi inactiv. La acționarea butonului adăugare, fereastra de adăugare/modificare bibliotecar se va închide automat și veți fi redirecționat către tabelul de administrare al bibliotecarilor, unde se va putea observa înregistrarea nou adăugată.
Buton Rasfoieste
Buton Selecteaza
La modificarea informațiilor unui bibliotecar, sunt aceleași câmpuri obligatorii ca și la adăugare. Modificarea mai permite în schimb și selectarea unei imaginii pentru bibliotecarul respectiv. Imaginea se poate selecta prin acționarea butoanelor Răsfoiește sau Selectează.
Buton Modifica Modificarea unui utilizator se face la acționarea butonului Modifică.
Buton Renunta Se poate renunța oricând la adăugarea sau la modificarea informațiilor unui bibliotecar prin simpla acționare a butonului Renunță.