Rapoarte

Registru inventar:

Registrul inventar este cel mai vechi document de evidenţă folosit în biblioteci. El este un mod de evidenţă individuală, prin care fiecare unitate de evidenţă este trecută în Registrul inventar exemplar cu exemplar, chiar dacă au acelaşi titlu sau reprezintă tomuri diferite ale aceleiaşi opere.

Interval inventar

Interval inventar

După selectarea câmpurilor necesare, documentul rezultat va putea fi exportat în format .pdf, .xls, HTML.

Atribuirea numerelor de inventar se face în ordinea cronologica a înregistrării, începând cu numărul curent 1 şi continuând în aceeași ordine de la un registru la altul.

Rezultatul obținut este:

Raport registru inventar

Raport registru inventar

Proces verbal:

Procesul verbal de predare primire se întocmește în trei exemplare (unul pentru partea care preda, al doilea pentru cea care primește, al treilea pentru contabilitatea bibliotecii/ autorităţii titulare ) şi cuprinde:
– specificarea actelor de gestiune utilizate şi menționarea existentului, numeric şi valoric, pe categorii de documente, consemnat la începerea verificării gestionare;
– rezultatele verificării: existentul constatat, numeric şi valoric, pe categorii de documente, precum şi situația documentelor eventual nerestituite, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distincta a acestora pe borderouri;

Proces verbal interval

Proces verbal interval

După selectarea câmpurilor necesare, documentul rezultat va putea fi exportat în format .pdf, .xls, HTML.

Rezultatul obținut este:

Raport proces verbal predare primire

Raport proces verbal predare primire

Intrare documente după conținut:

Registrul de mişcare a fondurilor este instrumentul prin care se realizează evidenţa primară şi globală, evidenţă care se referă la fiecare stoc de bunuri culturale comune. înregistrarea se face în ordinea intrării în patrimoniul bibliotecii.

Interval RMF

Interval RMF

După selectarea câmpurilor necesare, documentul rezultat va putea fi exportat în format .pdf, .xls, HTML.

Raport intrare documente dupa continut

Raport intrare documente dupa continut

Acest tip de date acumulează şi reflectă date privitoare la:
- dinamica internă a fondurilor de bunuri culturale comune, în procesul de completare şi dezvoltare a colecţiilor, coroborat cu fenomenul permanent de uzură morală şi fizică a publicaţiilor, deci de scoatere din evidenţă a unui anumit număr de exemplare, dă posibilitatea aflării în permanenţă a numărului de exemplare intrate şi/sau ieşite din gestiunea bibliotecii;
- provenienţa bunurilor culturale comune, fiecare stoc fiind înregistrat în conformitate cu actele de însoţire, de primire sau de scădere;
- mărimea fondurilor, prin raportarea matematică a bunurilor culturale comune intrate şi ieşite într-un timp determinat la totalul fondului existent la începutul perioadei luate în calcul;
- valoarea fondurilor, prin raportarea stocurilor valorice intrate şi ieşite într-un timp determinat la totalul valoric existent la începutul perioadei luate în calcul;

Intrare documente după RMF:

În situaţia creşterii rapide a cererii de informaţii, dublată de scăderea bugetelor destinate cumpărării de carte, activitatea de achiziţie a noilor documente trebuie tratată cu mare responsabilitate.

Registrul de mişcare a fondurilor reflectă situaţia completării colecţiilor atât în privinţa conţinutului documentelor achiziţionate, cât şi în privinţa provenienţei lor.

Interval RMF

Interval RMF

După selectarea câmpurilor necesare, documentul rezultat va putea fi exportat în format .pdf, .xls, HTML.

Raport intrare documente dup rmf

Raport intrare documente dupa rmf

Intrare documente după categorie:

Registrul de mişcare a fondurilor cuprinde trei părţi: partea I – intrarea publicaţiilor, partea a Il-a : ieşirea publicaţiilor, partea a IlI-a : recapitulaţia.

Partea I , intrarea publicaţiilor, cuprinde rubricile: număr curent, data înregistrării, provenienţa publicaţiilor, valoarea în lei a stocului, număr volume: total, din care broşuri, repartizarea publicaţiilor după conţinut, repartizarea publicaţiilor după limbă.

Partea a Il-a , ieşirea publicaţiilor, cuprinde rubricile: număr curent, data înregistrării, denumirea şi data actului de scoatere, valoarea în lei a publicaţiilor scoase, număr de volume scoase: total, dintre care broşuri, repartizarea publicaţiilor după conţinut, repartizarea publicaţiilor după limbă.

Partea a IlI-a , recapitulaţia, cuprinde rubricile: anul, mişcarea fondului, valoarea în lei a publicaţiilor, număr de volume: total, dintre care broşuri, repartizarea publicaţiilor după conţinut, repartizarea publicaţiilor după limbă.

Interval RMF

Interval RMF

După selectarea câmpurilor necesare, documentul rezultat va putea fi exportat în format .pdf, .xls, HTML.

Raport intrare documente dupa categorie

Raport intrare documente dupa categorie