Statistica

Circulație inventare

Potrivit unor criterii economice, orice plan de marketing începe cu „prospectarea” pieţei, respectiv cu analiza categoriilor de beneficiari şi cunoaşterea intereselor de lectură şi documentare ale acestora. Sunt utile, în acest sens, datele statistice referitoare la structura socio-culturală şi profesională a beneficiarilor precum şi o bună monitorizare a evoluţiei necesităţilor de documentare, studiu şi recreere exprimate de populaţie.

Documente

Documente

Cunoaşterea orizonturilor expectanţei socioculturale poate fi factor de evaluare a eforturilor bibliotecii de a se integra în viaţa comunităţii şi de a-şi coordona activităţile în funcţie cerinţele beneficiarilor, care aşteaptă ca biblioteca publică să-şi consolideze locul în societate, prin iniţiative de promovare a serviciilor online, prin implementarea unor programe de învăţământ deschis la distanţă, prin organizarea unor cursuri de perfecţionare profesională, prin diferite proiecte de promovare a istoriei, geografiei şi a valorilor culturale locale.

Statistica manifestari culturale

Statistica manifestari culturale

Raport statistic anual conform ISO 2789

Consemnarea, datelor cantitative şi a datelor valorice specifice fiecărui stoc de documente, în registrul de mişcare a fondurilor şi în registrul inventar oferă, pe de o parte, posibilitatea identificării fiecărui document aflat în gestiunea bibliotecii, pe de altă parte, conferă posibilitatea întocmirii de statistici privind mărimea, structura şi dinamica fondurilor.

Interval statistica

Interval statistică

După selectarea câmpurilor necesare, documentul rezultat va putea fi exportat în format .pdf, xls, HTML.

Rapoarte

Rapoarte

Raport statistic de utilizare a bibliotecii conform ISO 9707

Biblioteca întocmeşte şi ţine la zi statistica privind evidenţa cititorilor, frecvenţa acestora şi a publicaţiilor consultate.

Corect interpretate, statisticile de specialitate oferă o imagine cuprinzătoare asupra categoriilor de beneficiari care frecventează biblioteca şi asupra intereselor de lectură şi studiu ale acestora. Cercetarea intereselor de lectură a cititorilor constituie un capitol important al planurilor de marketing elaborate de conducătorii bibliotecilor publice.

După selectarea câmpurilor necesare, documentul rezultat va putea fi exportat în format .pdf, .xls, HTML.

Raport statistic

Raport statistic

Registrul inventar este cel mai vechi document de evidenţă folosit în biblioteci. El este un mod de evidenţă individuală, prin care fiecare unitate de evidenţă este trecută în Registrul inventar exemplar cu exemplar, chiar dacă au acelaşi titlu sau reprezintă tomuri diferite ale aceleiaşi opere.

Raport registru inventar

Raport registru inventar