OPAC

Online Public Access Catalog

Aplicaţia E-Bibliophil conţine implementarea unui catalog bibliografic în scopul prezentării de informaţii bibliografice în cadrul unei biblioteci virtuale. În acest scop, am făcut prezentarea multiplelor funcţionalităţi pe care trebuie să le conţină un catalog virtual, între care amintim:
- furnizarea de informaţii complexe către utilizatori în vederea unei informări corecte asupra datelor bibliografice prezente în biblioteca virtuală;
- interacţiunea utilizatorului cu mediul de lucru din biblioteca virtuală şi implicarea activă a acestora în dezvoltarea, popularitatea şi experimentarea tehnologiilor utilizate;
- prezentarea informaţiei într-o formă uşor de receptat pentru diferitele tipuri de categorii de utilizatori şi crearea de fluxuri de lucru optime pentru utilizarea bibliotecii virtuale prin care să simplificăm accesul imediat la informaţia solicitată de utilizator;
- prezentarea resurselor bibliografice într-un mediu virtual pentru accesibilitate şi popularizare;
- un motor de căutare optimizat care să ofere multiple modalităţi de regăsire şi explorare a tezaurului pus la dispoziţie de instituţiile implicate;
- prezentarea informaţiilor în conformitate cu standardele actuale;
- implementarea de module caracteristice Web 2.0, organizarea şi structurarea site-ului web astfel încât să atragă un public diversificat, prezentare intuitivă a operaţiunilor ce se pot efectua în site;
- conectivitate şi interoperabilitate cu reţele de socializare şi aplicaţii software web cu utilizare largă;
- transparenţă pentru motoarele de căutare şi optimizarea site-ului web eBiblioPhil în vederea accesului eficient la paginile web.

Proiectul urmăreşte implementarea unor standarde actualizate şi acceptate de comisii internaţionale.