Standarde si Tehnologii

Standarde si Tehnologii

Proiectul eBiblioPhil este realizat în PHP 5 şi MySQL, având ca suport un server Apache. Conţinutul este furnizat sub formă de XHTML prezentat cu funcţionalităţi specifice DOJO javascript framework.

Dojo framwork este o librărie javascript concepută pentru a facilita dezvoltarea rapidă a aplicaţiilor. Acesta se bazează pe comunicarea cu serverul într-un mod asincron şi are o portabilitate crescută, adică este suportat de majoritatea browserelor (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome, etc). Printre componentele speciale pe care le oferă acest framework sunt:

-  grile şi grafice: crearea de grafice într-un mod profesional care lucrează pe diferite browsere. Datele cu care lucrează aceste grafuri pot fi luate din mai multe locuri de stocare (baze de date, tablouri, etc).

-  API-uri (Application programming interface) puternice: oferă animaţii elegante, manipulări DOM (Document Object Model), interogări cu sintexe CSS uşoare, toate fără să afecteze deloc performanţa aplicaţiei.

-  are capacitatea de a crea elemente care sunt integrate cu sistemul HTML 5 de tipul Geolocation, evenimente Touch şi chiar efecte 3D.

-  UI (user interface) Widgets: această facilitate ne ajută la crearea rapidă a calendarelor, a validărilor pentru formulare şi altele.

-  Comunicarea prin JSON (JavaScript Object Notation), este un format de reprezentare şi interschimb de date între aplicaţii informatice. Este un format text, inteligibil pentru oameni, utilizat pentru reprezentarea obiectelor şi a altor structuri de date şi este folosit în special pentru transmiterea de date structurate prin reţea. Acest proces este cunoscut sub numele de serializare.

Librăria Dojo printre toate specificaţiile enumerate mai sus, un punct important în alegerea lui pentru dezvoltarea aplicaţiei este uşurinţa integrării cu librăria Zend Framework. În această librărie Zend este un  modul special destinat framework-ului Dojo care ne face munca mult mai uşoară şi eficientă.

Librăria Zend Framework se bazează pe simplitate şi pe o arhitectură foarte flexibilă care foloseşte cele mai bune practici din programarea obiectuală. De asemenea, se concentrează pe construirea aplicaţiilor cât mai sigure din punct de vedere al securităţii, pe  fiabilitate, pe aplicaţii web 2.0 şi pe servicii web. Un punct forte îl are lucrul cu cele mai renumite API-uri utilizate la nivel global (Google, Amazon, Yahoo, Flickr, etc). Este un framework extrem de simplu şi productiv care nu necesită configurări pentru funcţionare. El urmează principiile MVC (Model-View-Controller).

Acest principiu este un model arhitectural unde:

Model: este acea parte a aplicaţiei care defineşte funcţionalitatea de bază care stă în spatele unui set de abstractizări. În model se pot defini rutine de acces şi unele părţi logice ale aplicaţiei.

View: defineşte exact ceea ce este prezentat utilizatorilor. De obicei controller-ul trimite date către view, dar el poate colecta şi date de la utilizatori. View este singurul locul în care veţi găsi marcaje HTML în aplicaţia dumneavoastră MVC.

Controller: este acela care leagă toate elementele împreună. El manipulează modelele şi decide ce view-uri să afişeze utilizatorilor.