Manualul Utilizatorului

Manual > Manualul Utilizatorului

Aplicația software eBiblioPhil include catalogul electronic (OPAC), interfaţă pentru administrare şi multiple funcţionalităţi adresate bibliotecilor şi utilizatorilor înregistraţi la bibliotecă.

Caracteristicile catalogului eBiblioPhil:

- furnizarea de informaţii complexe către utilizatori în vederea unei informări corecte asupra datelor bibliografice existente în bibliotecă;

- prezentarea informaţiei într-o formă uşor de receptat pentru diferitele categorii de utilizatori şi crearea de fluxuri de lucru optime pentru utilizarea catalogului electronic prin care să simplificăm accesul la informaţia solicitată de utilizator;

- prezentarea resurselor bibliografice intr-un mediu virtual pentru accesibilitate şi popularizare;

- crearea unui motor de căutare optimizat care să ofere multiple modalităţi de regăsire şi explorare a resurselor puse la dispoziţie de instituţiile implicate;

- prezentarea informaţiilor în conformitate cu standardele informaționale;

- conectivitate şi interoperabilitate cu reţelele de socializare şi aplicaţii software web cu utilizare largă;